top of page
Search

இலமென்று அசைஇ ... குறள் 1040

Updated: Mar 20, 2023

24/01/2022 (333)

உழவு என்ற அதிகாரத்தின் பத்தாவது குறளைப் பார்க்கவேண்டும். காண்க 17/09/2021. மீண்டும் ஒரு முறை பார்ப்போம்.


உழவு என்பது ஒரு தொழில் அல்ல. உழவு என்றால் முயற்சி. எதையுமே முயன்றால் முடியாதது எதுவும் இல்லை என்று நம் பேராசான் சொல்லியிருக்கிறார். ‘முயற்சி திருவினையாக்கும்’ என்ற 616 ஆவது குறளில்.


வெறுங்கை என்பது மூடத்தனம் - உன் விரல்கள் பத்தும் மூலதனம்!

கருங்கல் பாறையும் நொறுங்கிவிழும் - உன் கைகளில் பூமி சுழன்றுவரும்! …”


“விழிவிழி உன்விழி நெருப்புவிழி -உன் விழிமுன் சூரியன் சின்னப்பொறி! எழுஎழு தோழா! உன்எழுச்சி -இனி இயற்கை மடியில் பெரும்புரட்சி!”


என்றார் கவிஞாயிறு தாராபாரதி. இவர் ஒரு நல்லாசிரியர்.


திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் இருக்கும் குவளை எனும் ஊர்தான் இவர் பிறப்பிடம். இயற்பெயர் இராதாகிருஷ்ணன். ஐம்பத்து மூன்று ஆண்டுகளிலே மறைந்த கவிஞர். சும்மா தெரிந்து வைப்போம்.


விவசாயம் என்கிற சொல்லைவிட உழவு என்ற சொல்தான் சிறப்பு என்று அறிஞர் பெருமக்கள் சொல்கிறார்கள். கவனிக்க வேண்டியது இது. சொல்தான் மந்திரம். இது நிற்க.


என் கையில் ஒன்றும் இல்லையே நான் என்ன செய்வேன் என்று கேட்பதுபோல் ஒரு கேள்வி. அதற்கு பதில் சொல்லவில்லை நம் பேராசான். அதற்கு பதிலாக அந்தப் பெண் கிண்டலாகச் சிரிப்பாள் என்கிறார். என்ன கொடுமை சரவனா இது? இல்லைன்னு கேட்டால் சிரிப்பதா?


ஆமாம், நிச்சயமாக சிரிப்பாள் என்று மீண்டும் அழுத்தமாகச் சொல்கிறார்.

எந்தப் பெண் சிரிப்பாள். நிலம் எனும் நல்லாள் என்கிறார். பரந்துபட்ட இவ்உலகில் ஆயிரம் வாய்ப்புகள். திரையைப் போட்டுவிட்டதால் உனக்குப் புலப்படவில்லை. நீ எதைப் பார்க்கிறாயோ அதுவாகவே ஆகிறாய். நீ இல்லாததைப் பார்த்தால் இல்லாதவன் ஆகிறாய். எந்தப் பக்கம் பார்க்கிறாயோ உன் வண்டி அந்தப் பக்கம்தான் போகும். மாற்றி யோசி தம்பி என்கிறார்.


இலமென்று அசைஇ இருப்பாரைக் காணின்

நிலம் என்னும் நல்லாள் நகும்.” --- குறள் 1040; அதிகாரம் – உழவு


குறள் எண்ணை கவனீத்தீர்களா? 1040. 10 வயதிலிருந்து 40 வயதுவரை பயிர் செய்யும் பருவம். பருவத்தே பயிர் செய் என்பது போல இருக்கிறது. இதைத்தான் அமெரிக்க வாரன் பஃபெட் (Warren Buffet) கூட சொல்கிறார்.


மீண்டும் சந்திப்போம், நன்றிகளுடன், உங்கள் அன்பு மதிவாணன்.


(வலைதளத்தில் தினமும் திருக்குறள்: www.easythirukkural.com)
4 Comments


Unknown member
Jan 24, 2022

As you said all our scriptures also say "What you think that is what you become" very True. Mind has Enormous power.( Our words too) some of the healing practices are also based on these Bio energy principles.

Like

Unknown member
Jan 24, 2022

What is this Quote of Warren BUffet on 10 40.? Of course he started investing at the age of 10 and earned Millions of dollars by when he was 40. Of course he is a very smart and patient investor put lot of efforts too in selecting stocks. He always insisted to identify the right stock, start investing when one is very young and hold it for long and let the Magic of Compounding do the work for you.(Time factor) Of course he is a great value investor made lot of money (still making ) shared and still sharing with the people/society at large. Which quality of Warren buffet you are referring here?

Like

Unknown member
Jan 24, 2022

Earlier under kural1031 I remember you mentioned உழவு ஒரு தொழில் என்பதைவிட அது ஒரு வாழ்க்கைமுறை ( Culture). ஓங்கு பெறும்செந் நெல்ஊடு கயலுகள type farms have become history these days. எருவிடுதல் which was of yester year culture has gone and now taken a new avatar under/Bio Fertiliser Organic Farming. .have become fancy food items for rich. Start up Culture that has taken our original culture that was Agriculture Technological innovations (mainly with the objective of making more money ) have driven majority of the people crazy and money minded (Materialistic),barring few exceptions. Under this scenario one good gesture I think of is before eating our food we could at least remember the farmers who worked hard in the fields and produced the in…

Like

Unknown member
Jan 24, 2022

In todays writeup on Kural 1040 many areas are covered that mkes us ponder on many things. I am copying on comment from Arumugam on usage of விவசாயம் vs உழவு

"உழவு என்று சொல்வதே சரியாகும்.நம் பண்டைய இலக்கியங்களிலும் உழவு என்ற சொல்லே பயன்படுத்த பட்டுள்ளது.நம் சமீபகால பாட்டுக்கொருபுலவன் பாரதியும் 'உழவுக்கும் தொழிலுக்கும் வந்தனைசெய்வோம் என்றுதான் பாடியுள்ளார்.மனித சமுதாயத்தின் நாகரிகமே உழவுதொழிலை ஆதாரமாய் கொண்டே தொடங்கியது.கங்கைசமவெளி நாகரிகமும் எகிப்தின் நாகரிகமும் ஆற்றுப்படுகையை ஒட்டியே வளர்ந்தது.காரணம் உணவுக்கு ஆதாரமான உழவு தொழிலுக்கு இன்றியமையாத நீர்வளம் அங்குதான் இருந்தது.உழவு ஒரு தொழில் என்பதைவிட அது ஒரு வாழ்க்கைமுறை என்று கூறுவதே பொருத்தமாயிருக்கும்.அதனாலதான் பாரதியாரும் உழவுக்கும் தொழிலுக்கும் என்றார்.உழவு வேறு தொழில் வேறு என்றுதானே இதற்கு பொருள்.உழு,உழுதல் என்ற வினைச்சொல்லிலிருந்து பிறந்த சொல் உழவு.இது ஒரு காரண பெயர்.சமை, பாடு என்ற வினைச்சொற்களிலிருந்து சமையல்,பாடல் ஆகிய பெயர்ச்சொற்கள் உருவானதைப்போல.உழவு என்பது வினை ஆகுபெயராகும். உழு என்னும் வினைச்சொல் உழவு என்னும் பெயர்ச்சொல்லிற்கு ஆகி வந்ததால் இது ஒரு ஆகுபெயருமாகும்.விவசாயம் என்ற சொல் எப்பட…

Like
Post: Blog2_Post
bottom of page